Jdi na obsah Jdi na menu
 


P R O P O Z Í C I E (Ms EURÓPY 2008)

2. 6. 2008

Majstrovstvá EURÓPY

.

.o Najrýchlejšieho strelca v roku 2008

.

PROPOZÍCIE

.

Level V

 

www.shootoff.estranky.sk

.

Dátum konania:

3. - 5. október 2008

Usporiadateľ:

Športovo - strelecké združenie Magnum Rimavská Sobota

Rada športovej situačnej streľby SR

pri Slovenskom streleckom zväze

Organizačné zabezpečenie:

Športovo - strelecké združenie MAGNUM

Rimavská Sobota

Miesto konania:

Rimavská Sobota

Slovenská republika

Prihlášky:

 

 

 

 

Do 21. septembra 2008

 .

E- mail: ssk.magnum@azet.sk

..

alebo poštou:

 .

ŠSZ MAGNUM Rim. Sobota

P.O. Box 90

979 01 Rimavská Sobota

SLOVAKIA

.

Prihlášky zaslané E - mailom, alebo poštou – budú akceptované až po zaplatení štartovného !

Štartovné:

Registrovaní členovia športovej situačnej streľby SR len:

250,-sk

Pri registrácii a uhradení poplatku do  termínu  21.9.2008 !

100,- €

(do 21.9.2008)

.

200,- € 

(splatné v hotovosti pri registrácii)

.

Číslo účtu:

20235392 /0200, VÚB Rim. sobota

.

Swiftová adresa banky: 

SUBASKBX

Majiteľ účtu: 

ŠSZ MAGNUM Rim. Sobota

Pravidlá:

Športovej situačnej streľba

Zbraň:

Podľa pravidiel športovej situačnej streľby

a) akákoľvek vybitá zbraň, v pripravenej polohe sa musí zmestiť do krabice s rozmermi 225 x 150 x 45 mm

     (tolerancia + 1,- 0 mm)

.

b) prázdny zásobník je počas kontroly inštalovaný v zbrani. Musia sa tam zmestiť všetky zásobníky zamýšľané na použitie

Kaliber a munícia:

Podľa pravidiel športovej situačnej streľby

Minimálny výkonový faktor

je stanovený na 125

.

Výkonový faktor =  hmotnosť strely (grain) x priemerná rýchlosť (v stopách za sekundu) / 1000

Informácie:

Emil Réti              +421 911 521 321

 

 Anton Lehovec +421 903 312 752

 

 Alexander Szabó  +421 905 327 434

 

 Tibor Urbančok +421 948 114 763

 

Martina Banská  ssk.magnum@zoznam.sk