Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmienky získania VT

Výkonnostná trieda

 

Zbraň: Kondícia 2

Štartová pozícia: V bode A v stoji, ruky za hlavou, prsty sa dotýkajú

Terče: 6 x PP

Vzdialenosť: 10 m

Min. počet rán / body: 6 rán / 30 bodov

Postup: Na znamenie signálu timera strelec rieši situáciu voľným štýlom

Hodnotenie: Comstock

 

 

Obrazek

 

 

Na základe rozhodnutia Rady ŠSS pri SSZ sa dňom 22. marec 1997 uznávajú výkonnostné triedy strelcom ŠSS podľa nasledovných kritérií:

 

 1. Výkonnostná trieda sa získa po splnení úlohy určeného štandardného cvičenia, toto cvičenie má presne stanovené podmienky, ktoré je nutné dodržať. Za dodržanie podmienok zodpovedá Range Master podujatia, na ktorom sa výkonnostná trieda plní a rozhodcovia, ktorí podpisujú protokol o získaní VT!

 

2. Podmienky získania VT:

III. VT: Dosiahnuť celkový čas do 9 sekúnd vrátane: je možné plniť na okresných a oddielových súťažiach, kde je prítomný minimálne jeden certifikovaný rozhodca II. úrovne (RO, CRO).

II. VT: Dosiahnuť celkový čas do 7 sekúnd vrátane: je možné plniť na Slovenskej lige, alebo majstrovstvách krajov. Pri hodnotení musia byť prítomní aspoň dvaja rozhodcovia II. úrovne (RO,CRO).

I. VT: Dosiahnuť čas do 5 sekúnd vrátane: je možné plniť na Majstrovstvách SR, alebo medzinárodných pretekoch, organizovaných Radou ŠSS pri SSZ, za účasti jedného rozhodcu I. úrovne (RM) a dvoch rozhodcov II. úrovne (RO,CRO).

Majstrovská VT: Dosiahnuť čas pod 4 sekundy - je možné plniť na Majstrovstvách SR, alebo medzinárodných pretekoch, organizovaných Radou ŠSS pri SSZ, za účasti jedného rozhodcu I. úrovne(RM) a dvoch rozhodcov II. úrovne (RO,CRO).

 

Strelci nad 60 r, juniori do 20 r a ženy k prípustnej hodnote času sa priráta 1 sekunda.